Hadith #1

Makanan sunah banyak khasiat tersembunyi.



Friday, February 19, 2010

Keselamatan Hasan al-Mutsana dan Doa al-Faraj

Walid bin Abdul Mulki bin Marwan memerintahkan kepada anak buahnya di Madinah, Saleh bin Abdullah al-Matri, agar membawa Hasan bin Imam Hasan ke mesjid (mesjid itu berada di dalam penjara) untuk menyebatnya sebanyak 500 kali. Saleh pun membawa orang mulia ini ke mesjid, di mana ramai orang sudah berkumpul. Dia lalu naik ke mimbar dan membacakan surat Walid, kemudian hendak melaksanakan hukuman yang diperintahkan oleh Walid tersebut.

Ketika itu, Imam Ali Zainal Abidin al-Sajjad as masuk ke mesjid. Kumpulan manusia di situ pun memberi laluan sehingga beliau sampai dekat dengan Hasan al-Mutsanna. Beliau as berkata kepadanya, "Wahai putra pamanku, berdoalah kepada Allah SWT dengan Doa al-Faraj (Kelapangan)."

Al-Hasan lantas meminta doa tersebut kepada Imam, yang mengajarnya;

"Katakanlah, "Tidak ada tuhan kecuali Allah yang Mahalembut dan Maha Pemurah, tidak ada tuhan kecuali Allah, yang Mahatinggi dan Mahaagung, Mahasuci Allah, Tuhan Tujuh Langit dan Tuhan Tujuh Bumi dan Tuhan "Arsy yang agung; dan segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta alam."

Kemudian Imam al-Sajjad pulang. Hasan al-Mutsanna mengulang-ngulang doa tersebut dan akhirnya belaiu dibebaskan oleh Walid.

Sumber: Qalbun Salim

No comments:

Post a Comment

Doa Menenang Hati

Jangan lupa juga tawakal dan berserah kepada tuhan. Anda harus sedar semuanya datang dari Allah dan yang penting ialah ketenangan, kelancaran dan buah fikiran yang datang mencurah-curah. Bacalah doa-doa dan ayat quran terpilih untuk tujuan itu. Antara amalan biasa yang selalu dibaca untuk menenangkan diri ialah;

  • Surah Al-Inshirah
  • Doa dipermudahkan Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau permudahkan, Engkau menjadikan kedukaan itu mudah sekiranya Engkau kehendaki”


ujianpac 300x110 Persediaan PAC Julai 2009: Checklist
Bacalah dua ayat di atas sambil menggosok-gosak dada anda. semoga anda tenang dan tidak gemuruh.